نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 97

51 الگوی عملی پیشرفت انجمن‌‌های علمی دانشجویی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب
علیرضا کریمی*
مشاهده مقاله

52 اخلاق و آداب دانشجویی
مهرداد برون*
مشاهده مقاله

53 تأثیر ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار مطالعه موردی دانشگاه پیام نور شوشتر
سهیل سبزکار*؛ سیده غزاله موسوی قهفرخی
مشاهده مقاله

54 تبیین ضعف اخلاقی بر پایه نظریات خواجه‌نصیرالدین طوسی
محمد حسین خانی*
مشاهده مقاله

55 اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی دانشگاه
نرگس سادات جوهری*
مشاهده مقاله

56 بررسی اخلاق پژوهشی در نظام آموزشی ایران
سعدی سلطانی*؛ محسن شاکری
مشاهده مقاله

57 شهرسازی دانشگاهی: بازنگری در فرهنگ دانشگاهی با تکیه‌بر نظریه‏ی میدان دانشگاهی بوردیو
غزاله سادات قریشی*
مشاهده مقاله

58 الگوی اخلاقی بسترساز دانشگاه اخلاق‌مدار (بر مبنای نظام فکری شیعی)
بهروز محمدی منفرد*
مشاهده مقاله

59 اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (موانع و راهکارها)
فهمیه جعفری*؛ هادی پورشافعی؛ فاطمه جعفری
مشاهده مقاله

60 ناهنجاری‌های اخلاقی پاندمیک عصر فناوری اطلاعات و دانشگاه اخلاق مدار
عباسعلی شاهرودی*
مشاهده مقاله

61 بررسی ارتباط ذهنیت فلسفی با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط در سال تحصیلی 1398-1399
محمد وفائی مهر*
مشاهده مقاله

62 واکاوی چالش‌های آموزش در فضای مجازی
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله

63 عامل اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه
یعقوب رنجبری*؛ حامد ترابی؛ محمدرضا رضائی
مشاهده مقاله

64 مسئولیت حقوقی و اخلاقی مسئولان دانشگاه اخلاق مدار
مژگان زین الدینی میمند*
مشاهده مقاله

65 چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی؛ فرشته سمائی
مشاهده مقاله

66 اخلاق آموزش عالی مجازی
داود نوجوان*؛ ابوالفضل نوجوان
مشاهده مقاله

67 راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها بر اساس آیات و روایات
نادیا حمید*
مشاهده مقاله

68 مسئولیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در جامعه
امیرحسین امامی*
مشاهده مقاله

69 تحلیل علم نگاشتی تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با موضوع اخلاق حرفه‌ای در پایگاه استنادی وب آو ساینس
جعفر عباداله عموقین*؛ زهرا نحوی
مشاهده مقاله

70 مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه
مهدیه کشت گر*
مشاهده مقاله

71 خواجه‌نصیرالدین طوسی و نقش آن در گسترش تمدن و اخلاق در تمدن
رمضان رضائی*
مشاهده مقاله

72 بایسته‌های اخلاقی در داوری آثار علمی
ایمان زحمتکش*
مشاهده مقاله

73 ماجرای نهایی علم و ثروت
مسلم شجاعیان فر*
مشاهده مقاله

74 الزامات فقه اجتماعی در تبیین مسئولیت اجتماعی دانشگاه
محدثه معینی فر*
مشاهده مقاله

75 عضو هیئت‌علمی و اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی
تورج خیراتی کازرونی*
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه