چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران.
2گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
3گروه ادبیات دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
چکیده
آموزش مجازی به مجموعه‌ی وسیعی از نرم‌افزارهای کاربردی و شیوه‌های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات اعم از رایانه، دیسک فشرده، شبکه، اینترنت، اینترانت و ... گفته می‌شود که امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هر زمینه، در هر مکان و زمان و تا پایان عمر فراهم می‌سازد. آموزش مجازی برای تسهیل در امر آموزش و حذف محدودیت‌های جغرافیایی شکل گرفت. این نوع آموزش با رویکردهای اخلاقی همراه است زیرا اخلاق و تدریس به‌طور ذاتی هم‌سو و درهم‌تنیده هستند. درواقع رعایت استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی، به‌منزله‌ی یک منشور اخلاقی حرفه‌ای تلقی می‌گردد که اهتمام کاربران و فراگیران به آن‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش کارآمدی در بازده‌ تدریس، به سطح بالایی از رضایت‌مندی فراگیران نیز بینجامد. رعایت اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی، سبب افزایش بهره‌وری در نیل به اهداف آموزشی می‌شود، لیکن بنا بر ماهیت مجازی بودن این آموزش‌ها، چالش‌های اخلاقی بیش‌تر و متنوعی این نوع آموزش‌ها را تهدید می‌کند. هدف این مقاله‌ی مروری که به کمک مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و بررسی منابع و مقالات مختلف تدوین گردیده، بررسی چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی است. بررسی‌ها نشان داد که ضعف رعایت اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی، سبب گسترش نمودهایی از رفتار نامطلوب گردیده است.
کلیدواژه ها