سازمان‌ها و نهادهایی که قصد دارند به عنوان حامی در این همایش ملی مشارکت داشته باشند، می‌توانند درخواست خود را به آدرس cultural@ut.ac.ir ارسال کنند.