حق ثبت‌نام برای ارسال مقاله

1-دانشجویان: برای مقاله اول 700000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 350000 ریال حق ثبت نام باید افزون بر رقم مربوط به مقاله اول واریز شود.

2- اعضای هیات علمی و پژوهشگران: برای مقاله اول 1200000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 800000 ریال حق ثبت نام باید باید افزون بر رقم مربوط به مقاله اول واریز شود.

پرداخت از سامانه زیر انجام شده و تصویر فیش واریزی به همراه مقاله ارسالی در سامانه بارگذاری شود:

 https://cultural.ut.ac.ir/pay

لطفا قبل از واریز توجه فرمایید، رقم پرداختی به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه تهران واریز شده و بابت هزینه‌های ارزیابی مقاله‌ها می‌باشد و در صورت عدم پذیرش مقاله، غیر قابل برگشت می‌باشد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
700,000 ریال
حق ثبت نام مقاله 700000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 350000 ریال حق ثبت نام باید واریز شود. پرداخت از سامانه زیر انجام شود: https://cultural.ut.ac.ir/pay لطفا قبل توجه فرمایید، رقم پرداختی به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه تهران واریز شده و بابت هزینه‌های ارزیابی مقاله‌ها می‌باشد و در صورت رد مقاله، غیر قابل برگشت می‌باشد.
2
1,200,000 ریال
حق ثبت نام مقاله اول 1200000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 800000 ریال حق ثبت نام باید واریز شود. پرداخت از سامانه زیر انجام شود: https://cultural.ut.ac.ir/pay لطفا قبل توجه فرمایید، رقم پرداختی به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه تهران واریز شده و بابت هزینه‌های ارزیابی مقاله‌ها می‌باشد و در صورت رد مقاله، غیر قابل برگشت می‌باشد.
3
تا تاریخ 1398-06-15
0 ریال
پس از تاریخ 1398-06-15
0 ریال
4
تا تاریخ 1398-07-13
0 ریال
پس از تاریخ 1398-07-13
0 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.