حق ثبت‌نام برای ارسال مقاله

1-دانشجویان: برای مقاله اول 700000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 350000 ریال حق ثبت نام باید افزون بر رقم مربوط به مقاله اول واریز شود.

2- اعضای هیات علمی و پژوهشگران: برای مقاله اول 1200000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 800000 ریال حق ثبت نام باید باید افزون بر رقم مربوط به مقاله اول واریز شود.

پرداخت از سامانه زیر انجام شده و تصویر فیش واریزی به همراه مقاله ارسالی در سامانه بارگذاری شود:

 https://cultural.ut.ac.ir/pay

لطفا قبل از واریز توجه فرمایید، رقم پرداختی به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه تهران واریز شده و بابت هزینه‌های ارزیابی مقاله‌ها می‌باشد و در صورت عدم پذیرش مقاله، غیر قابل برگشت می‌باشد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

700,000

ریال
حق ثبت نام مقاله 700000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 350000 ریال حق ثبت نام باید واریز شود.
پرداخت از سامانه زیر انجام شود:
https://cultural.ut.ac.ir/pay

لطفا قبل توجه فرمایید، رقم پرداختی به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه تهران واریز شده و بابت هزینه‌های ارزیابی مقاله‌ها می‌باشد و در صورت رد مقاله، غیر قابل برگشت می‌باشد.

اساتید

1,200,000

ریال
حق ثبت نام مقاله اول 1200000 ریال و برای مقاله‌های دوم، سوم و .... به ازای هر مقاله 800000 ریال حق ثبت نام باید واریز شود.
پرداخت از سامانه زیر انجام شود:
https://cultural.ut.ac.ir/pay

لطفا قبل توجه فرمایید، رقم پرداختی به حساب غیر قابل برداشت دانشگاه تهران واریز شده و بابت هزینه‌های ارزیابی مقاله‌ها می‌باشد و در صورت رد مقاله، غیر قابل برگشت می‌باشد.

شرکت کننده آزاد

رایگان

رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.