1. تمدید مهلت ارسال مقاله به دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران مهلت ارسال آثار به دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار را تمدید کرد.
2. نمایه سازی همایش دانشگاه اخلاق‌مدار در ISC
مقاله‌های پذیرفته شده در دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار در ISC نمایه خواهد شد.