شهرسازی دانشگاهی: بازنگری در فرهنگ دانشگاهی با تکیه‌بر نظریه‏ی میدان دانشگاهی بوردیو

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه تهران، دانشکده شهرسازی، پژوهشگر دکترا
چکیده
در آغاز، دانشگاه پس از رنسانس برای ساخت یک جامعه‏ی آرمانی و دموکراتیزاسیون شکل گرفت. درواقع دانشگاه فضایی بود که باید مفهوم ملت را با تحصیل اجباری شکل می‌داد اما به‌تدریج این مفهوم دست‌کاری و تغییر یافت. پی‌یر بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی، این دست‌کاری را منجر به تولید نظامی دانست که از آن با عنوان میدان دانشگاهی یاد می‌کند. او معتقد است که میدان دانشگاهی به دلیل ارتباطش با علم، از بیرون بسیار باشکوه به نظر می‌رسد اما از درون شباهت بسیاری به میدان جنگ دارد. این نظام، تولید‌کننده‏ی مبارزی است که سلاحش دانش است و انسان دانشگاهی خوانده می‌شود. بوردیو با توجه به این نظریه، سازوکارهای انحراف دانشگاه از اهداف اولیه را تشریح کرده است. میدان دانشگاهی ازنظر وی دارای سازوکار، زبان، فرهنگ، اجتماع به‏خصوص و شاخصه‌های ویژه‏ی قدرت است که طی یک سازوکار مشخص، فرهنگ و زبان خودش را طبیعی ساخته و بین انسان‌های دانشگاهی رواج می‌دهد. در این پژوهش با تکیه‌بر همین نظریه، دانشکده‏ی شهرسازی به‌عنوان بخشی از میدان دانشگاهی و شهرسازی به‌عنوان یک رشته‏ی دانشی مطرح شده است و چگونگی تأثیر و تأثراتی که میدان دانشگاهی شهرسازی بر دانشگاه و اجتماع دارد، موردبحث قرار گرفته است.
کلیدواژه ها