راهنمای نگارش مقاله از لینک زیر قابل دسترس است:

فایل راهنمای نگارش مقاله