تحلیل علم نگاشتی تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با موضوع اخلاق حرفه‌ای در پایگاه استنادی وب آو ساینس
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
2دانشگاه قم، قم
چکیده
هدف از این تحقیق تحلیل تولیدات علمی نمایه شده‏ی مرتبط با اخلاق حرفه‌ای در پایگاه استنادی وب آو ساینس و ترسیم نقشه‏ی علمی آن است. روش این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. جامعه‏ی آماری این تحقیق کلیه‏ی رکوردهای اطلاعاتی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس در موضوع اخلاق‌حرفه‌ای بین سال‌های 2010 تا 2019 است که تعداد آن‌ها، 1568 رکورد بوده است. یافته‌ها نشان داد که کشور آمریکا با تولید 26 درصد تولیدات علمی در رتبه‏ی اول قرار دارد و پس‌ازآن چین با 11 درصد، انگلستان با 7 در صد و ایران با 5 درصد در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند. بیش از 86 درصد تولیدات علمی به زبان انگلیسی بوده و پس از آن زبان اسپانیایی با 5 و آلمانی با 2 درصد در رتبه‏های بعدی قرارگرفته‌اند. همچنین در بین سازمان‏ها، دانشگاه آزاد اسلامی با تولید 20 رکورد اطلاعاتی در رتبه‏ی اول قرارگرفته است. در بین نویسندگان، AGUILAR-RODRIGUEZ M با تولید 7 رکورد اطلاعاتی و با 0 استناد دریافتی در رتبه‏ی اول قرارگرفته است.
کلیدواژه ها