عضو هیئت‌علمی و اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
رئیس دفتر رئیس مرکز فناوری هی دیجیتال دانشگاه تهران / دانشگاه تهران
چکیده
بی‌شک دانشگاه به ترویج و گسترش مستمر و اثربخش اخلاق حرفه‌ای در همه‏ی ارکان خود نیاز دارد. اخلاق حرفه‌ای ضامن تحقق فرایند یاددهی- یادگیری و نوعی تعهد و وجدان کاری در قبال وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات است. این مقاله سعی دارد با توجه به مبانی اخلاق حرفه‌ای و تجربیات حاصل از یافته‌های سایر پژوهشگران، بایدها و نبایدهای اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه را بیان دارد. اگر دانشگاه یک کارخانه‏ی تولیدی در نظر گرفته شود آنگاه دانشجو ماده‏ی خام اولیه، عضو هیئت‌علمی نیروی اصلی تولید و سایر کارکنان عامل پشتیبان تولید و جامعه به‌عنوان محیط بیرونی در نظر گرفته می‌شود. تمرکز مقاله بر روی هیئت‌علمی به‌عنوان نیروی محرکه اصلی دانشگاه در تحقق وظایف دانشگاه به‌عنوان کارخانه‏ی انسان‌سازی است. البته در کنار نقش او به‌عنوان یاد دهنده و پژوهشگر، نباید از نقش او در ترویج و گسترش اخلاق حرفه‌ای در نزد دانشجو و متعاقب آن گسترش آن در جامعه غافل شد؛ بنابراین ضمن بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای در برخی از دانشگاه‌های جهان، اقدام به تهیه‏ی فهرستی از مسئولیت‌های هیئت‌علمی در قبال دانشجو، همکاران دانشگاهی (اعضای هیئت‌علمی و کارکنان)، دانشگاه و جامعه شده است. در انتها پیشنهاد شده است همان‌گونه که دانشگاه‌ها سعی به انعکاس اخبار دستاوردها و پیشرفت‌های خود دارند، باید نه‌تنها درزمینه‌ی تدوین منشور اخلاقی همه‏ی ارکان خود اقدام کنند بلکه باید آن را به ترتیبی انتشار دهند که تمامی ذی‌نفعان دانشگاه قادر به مشاهده و مطالعه‏ی آن باشند.
کلیدواژه ها