رئیس همایش
محمدعلی زارع چاهوکی
رئیس همایش
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mazare [at] ut.ac.ir
دبیر علمی
جعفر گل محمدی
دبیر علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: gmohamad [at] ut.ac.ir
سید عباس احمدی
دبیر اجرایی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: abbas_ahmadi [at] ut.ac.ir
سعیده تقی زاده
دبیر نشست‌های تخصصی
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: staghizade [at] atu.ac.ir
کمیته علمی
احد فرامرز قراملکی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghmaleki [at] ut.ac.ir
حامد پور رستمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: purrostami [at] ut.ac.ir
ناهید پور رستمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: prostami [at] ut.ac.ir
وحید واحد جوان
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: vahedjavan [at] ut.ac.ir
فاطمه وجدانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: f_vojdani [at] sbu.ac.ir
محمد جواد فلاح
عضو کمیته علمی
دانشگاه معارف اسلامی
پست الکترونیکی: mjfallah.ac [at] gmail.com
رضا فیروزی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پست الکترونیکی: dr.firouzi [at] gmail.com
احسان رحمانی خلیلی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: ehsan5171 [at] gmail.com
علیرضا آل‌بویه
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پست الکترونیکی: aleboyeh [at] isca.ac.ir
سعیده تقی زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: staghizade [at] atu.ac.ir