برای شرکت همایش در سامانه ثبت نام فرمایید. حق ثبت‌نام برای ارسال مقاله به‌صورت زیر است که از لینک https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=6750 قابل واریز می‌باشد:

1- پژوهشگران و اعضای هیات علمی: مقاله اول 1000000 ریال، مقاله دوم و بیشتر 500000 ریال

2- دانشجویان: مقاله اول 500000 ریال، مقاله دوم و بیشتر 250000 ریال

3- شرکت‌کننده بدون ارائه مقاله: رایگان