تعداد مقالات: 135

76 مسئولیت‌پذیری اجتماعی در پروژه‌های شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی
علی محقر*؛ روح ا... قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (913.84 K)

77 بررسی آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی در دانشگاه‌ها و راهکارهای کاهش آن
مجید سرسنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.54 K)

78 الگوی عملی پیشرفت انجمن‌‌های علمی دانشجویی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب
علیرضا کریمی*
مشاهده مقاله

79 اخلاق و آداب دانشجویی
مهرداد برون*
مشاهده مقاله

80 تأثیر ماهیت و مؤلفه‌های اخلاق عرفانی بر سبک زندگی اخلاق مدار مطالعه موردی دانشگاه پیام نور شوشتر
سهیل سبزکار*؛ سیده غزاله موسوی قهفرخی
مشاهده مقاله

81 تبیین ضعف اخلاقی بر پایه نظریات خواجه‌نصیرالدین طوسی
محمد حسین خانی*
مشاهده مقاله

82 اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی دانشگاه
نرگس سادات جوهری*
مشاهده مقاله

83 بررسی اخلاق پژوهشی در نظام آموزشی ایران
سعدی سلطانی*؛ محسن شاکری
مشاهده مقاله

84 شهرسازی دانشگاهی: بازنگری در فرهنگ دانشگاهی با تکیه‌بر نظریه‏ی میدان دانشگاهی بوردیو
غزاله سادات قریشی*
مشاهده مقاله

85 الگوی اخلاقی بسترساز دانشگاه اخلاق‌مدار (بر مبنای نظام فکری شیعی)
بهروز محمدی منفرد*
مشاهده مقاله

86 اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (موانع و راهکارها)
فهمیه جعفری*؛ هادی پورشافعی؛ فاطمه جعفری
مشاهده مقاله

87 ناهنجاری‌های اخلاقی پاندمیک عصر فناوری اطلاعات و دانشگاه اخلاق مدار
عباسعلی شاهرودی*
مشاهده مقاله

88 بررسی ارتباط ذهنیت فلسفی با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط در سال تحصیلی 1398-1399
محمد وفائی مهر*
مشاهده مقاله

89 واکاوی چالش‌های آموزش در فضای مجازی
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله

90 عامل اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه
یعقوب رنجبری*؛ حامد ترابی؛ محمدرضا رضائی
مشاهده مقاله

91 مسئولیت حقوقی و اخلاقی مسئولان دانشگاه اخلاق مدار
مژگان زین الدینی میمند*
مشاهده مقاله

92 چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی؛ فرشته سمائی
مشاهده مقاله

93 اخلاق آموزش عالی مجازی
داود نوجوان*؛ ابوالفضل نوجوان
مشاهده مقاله

94 راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها بر اساس آیات و روایات
نادیا حمید*
مشاهده مقاله

95 مسئولیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در جامعه
امیرحسین امامی*
مشاهده مقاله

96 تحلیل علم نگاشتی تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با موضوع اخلاق حرفه‌ای در پایگاه استنادی وب آو ساینس
جعفر عباداله عموقین*؛ زهرا نحوی
مشاهده مقاله

97 مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه
مهدیه کشت گر*
مشاهده مقاله

98 خواجه‌نصیرالدین طوسی و نقش آن در گسترش تمدن و اخلاق در تمدن
رمضان رضائی*
مشاهده مقاله

99 بایسته‌های اخلاقی در داوری آثار علمی
ایمان زحمتکش*
مشاهده مقاله

100 ماجرای نهایی علم و ثروت
مسلم شجاعیان فر*
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه