تعداد مقالات: 135

126 مسئولیت اخلاقی کنش گران دانشگاهی ازمنظر: فلسفه اخلاق،جامعه شناسی اخلاق،جامعه شناسی سیاسی
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله

127 مدل یابی نقش ابعاد رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا)
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی*
مشاهده مقاله

128 سواد اخلاقی به‌منزله چارچوبی برای آموزش و ترویج اخلاق در پژوهش
علیرضا ثقه‌الاسلامی*
مشاهده مقاله

129 جایگاه اخلاق در حکمرانی مطلوب دانشگاهی
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی؛ هادی براتی
مشاهده مقاله

130 شکلگیری دانشگاه اخلاق مدار با تکیه بر شاخص های اخلاقی از منظر قرآن کریم.
اعظم آصف نیا*
مشاهده مقاله

131 ارزیابی اخلاق حرفه‌ ای کارشناسان آموزش از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
بهنوش بهرامی*؛ محمد قهرمانی؛ غلامرضا شمس مورکانی
مشاهده مقاله

132 شناسایی لایه‌های اثربخشی استاد از دیدگاه اعضای هیئت علمی
مریم براردران*
مشاهده مقاله

133 بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز
زهرا زارعی*
مشاهده مقاله

134 فناوری‌های نوظهور، چالش‌های اخلاقی و نقش آفرینی دانشگاه
امین جانقربانی؛ فاطمه یزدیان*
مشاهده مقاله

135 دوگانگی عاملیت و ساختار در تعیین‌کنندگی فضای اخلاقی کنشگران دانشگاهی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی)
احسان رحمانی خلیلی*؛ جعفر گل محمدی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه