تعداد مقالات: 135

26 اخلاق حرفه‌ای، راهی به سوی هم‌آفرینی در دانشگاه
فاطمه طاهرپور* ، سعیده سمائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.58 K)

27 بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
سیده زکیه میرشاه ولد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.73 K)

28 ضرورت توجه به اخلاق در دانشگاه های الکترونیکی
زهره علیمردانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.89 K)

29 تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی کشورهای جهان در رابطه با حیطه موضوعی اخلاق پژوهش در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2019
جعفر عباداله عموقین* ، جعفر عباداله عموقین، فاطمه روستایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.55 K)

30 نقش دانشگاه در توسعه پایدار و گسترش اخلاق محیط زیستی
حمید رضا ناصری* ، رضا شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.5 K)

31 اخلاق‌مداری در فرآیند انجام پایان‌نامه
سید امیر کیوان قربانی تنها*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.88 K)

32 تاثیر قوانین بر میزان اخلاق‌مداری در دانشگاه
مصطفی لطفی* ، احسان چیت ساز، قنبر محمدی الیاسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.48 K)

33 نقش واسطه‌ای چشم‌انداز مشترک در رابطه‌ی بین رهبری تحول-آفرین و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بهروز اسکندرپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.54 K)

34 بازخوانی اخلاق باور در هندسه معرفتی اسلام با توجه به فضای مجازی
محمدجعفر جامه بزرگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.35 K)

35 اخلاق حرفه‌ای در آموزش و پژوهش علوم زیستی: ملاحظات و چالش‌ها
حسام‌الدین اکبرین* ، آلاء عنایتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.21 K)

36 بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و رفتار ضدشهروندی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)
لیلا مقتدایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.27 K)

37 ارزیابی اخلاقی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مصوب 18/12/1394
حسن بوسلیکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.4 K)

38 بررسی رابطه بین تفکیک جنسیتی و ارتقاء سطح اخلاقی در دانشگاه ها
محسن کهتری* ، جعفر گل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.14 K)

39 نگرشی بر معیارهای شایستگی کارگزاران فرهنگی دانشگاه‌ها ( مطالعه موردی مدیران و کارشناسان)
نفیسه زارعی، نفیسه زارعی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.81 K)

40 فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشی.
فاطمه سادات یوسفی نوش آبادی* ، علی یزدخواستی، زهرا صادقی آرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.96 K)

41 بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی، مهندسی و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان
سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.8 K)

42 تبیین اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی و راهکارهای تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار
مجید سرسنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.77 K)

43 تحلیل برخی استدلال‌های اخلاقی علیه صمیمیت استاد در تدریس
محمد جواد فلاح*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.41 K)

44 جایگاه حقوق، فقه و اخلاق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
اسماعیل آقابابایی بنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.5 K)

45 از اخلاق فلسفی تا اخلاق کاربردی: راهبردهای عملیاتی رشد اخلاقی دانشگاه
احد قرامرز قراملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.39 K)

46 مطالعه ‏ی تطبیقی اصول اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش و درمان پزشکی با آموزه‌های اسلامی
زهرا علیمرادی* ، زهرا عواطفی، جعفر گل‌محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (736.92 K)

47 تحلیل محتوای مقالات پذیرفته‌شده در دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
هادی رزقی شیرسوار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.85 K)

48 رابطه‏ ی ابعاد رهبری امنیت مدار و اخلاق کاری کارکنان دانشگاه شیراز
الهام قبادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.5 K)

49 رشد اخلاقی دانشگاه، اخلاق گفتگویی و شهروندی دانشگاهی گفتگویی
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (778.97 K)

50 اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دوران کرونا
پریسا سادات بهبهانی نیا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.74 K)