اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دوران کرونا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (634.74 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
چکیده
همه‌گیری جهانی کرونا نه‌تنها به تغییرات اساسی در تعاملات روزمره‏ی انسان‌ها منجر شد، بلکه روابط اجتماعی کلان را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرد. مرور مطالعات انجام‌شده درباره شیوع این بیماری نشان از وجود پیامدهای روان‌شناختی گسترده در سراسر جهان دارد و سلامت روانی را در سطح فردی، بین فردی و اجتماعی تحت تأثیر قرار داده است. در این میان دانشجویان نیز مستعد آسیب روحی و بی‌انگیزگی هستند. در شرایط بیماری کرونا و باوجود استمرار آموزش‌های مجازی، اهمیت رفتار کلامی اساتید و ایجاد انگیزه برای دانشجویان افزایش می‌یابد. در این وضعیت فراهم ساختن شرایطی برای بهبود آموزش‌های مجازی و نیز تقویت ارتباط اساتید و دانشجویان بسیار مهم است.
کلیدواژه ها