کلیدواژه ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 9

1 طراحی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی(موردمطالعه: دانشگاه تهران)
مهدی تاج پور* ، الهه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.25 K)

2 جلوه هایی از سیطره کج کارکردها و نارسایی های نظام آموزش عالی کشور
بیت اله محمودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.78 K)

3 شناسایی مولفه های عدالت در سنجش کلاسی در دانشگاه: یک مرور سیستماتیک
علی بنی اسدی* ، کیوان صالحی، ابراهیم خدایی، خسرو باقری نوعپرست، بلال ایزانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.83 K)

4 بررسی رابطه بین تفکیک جنسیتی و ارتقاء سطح اخلاقی در دانشگاه ها
محسن کهتری* ، جعفر گل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.14 K)

5 تأملی بر مفهوم فساد اداری در محیط‌های آموزشی و پیشنهاد‌هایی جهت مقابله با آن
امیرحسین رهبر* ، سید یوسف موسوی زوارق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.47 K)

6 اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (موانع و راهکارها)
فهمیه جعفری* ، هادی پورشافعی، فاطمه جعفری
مشاهده مقاله

7 اخلاق آموزش عالی مجازی
داود نوجوان* ، ابوالفضل نوجوان
مشاهده مقاله

8 بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر اثربخشی آموزش در دانشگاه فرهنگیان
عاطفه رحیمی پور*
مشاهده مقاله

9 بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در آموزش عالی
ابراهیم رحیمی پور*
مشاهده مقاله