تأملی بر مفهوم فساد اداری در محیط‌های آموزشی و پیشنهاد‌هایی جهت مقابله با آن

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
2دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
چکیده
اداره و سازمان، پدیده‏ی نوظهوری نبوده و از ابتدای ظهور تمدن‌های بشری، سازمان‌دهی به گونه‌های مختلف در اجتماعات انسان‌ها حضور داشته است. دراثنای رشدِ رویه‌های سازمان‌دهی و مدیریت، ذات خودخواه انسان پدیده‌ای را رقم زد که امروزه فساد اداری نامیده می‌شود. محیط‌های دانشگاهی و فضای آموزش عالی نیز به‌عنوان یک شبکه‏ی سازمان‌دهی شده که وظیفه‏ی آموزش افراد جامعه را بر عهده دارد نیز به‌نوبه‌ی خود در معرض پدیده‏ی فساد اداری قرار داشته و به دلیل موقعیت حساس و وظیفه‌ی سنگینی که بر عهده‌دارند لازم است تا دقت بیشتری در این زمینه به خرج داده و تا جای ممکن از بروز این عارضه در مجموعه خود جلوگیری کنند. در پژوهش پیش رو، ابتدا به بررسی مفهوم فساد اداری به‌صورت عام پرداخته‌شده و در ادامه به‌طور خاص به بررسی نفوذ این عارضه در محیط‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها می‌پردازیم. سپس آثار مخرب نفوذ فساد در محیط‌های آموزشی موردبررسی قرارگرفته و به‌طور خاص به موضوع شفافیت به‌عنوان راه‌حل و درمانی برای این عارضه پرداخته می‌شود در پایان نیز پیشنهاد‌هایی در جهت جلوگیری هرچه بیشتر از این عارضه سازمانی ارائه می‏شود.
کلیدواژه ها