بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر اثربخشی آموزش در دانشگاه فرهنگیان

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه فرهنگیان اروند
چکیده
یکی از مسائل مهمی که امروزه در نظام حرفه‌ای مطرح است، بحث اخلاق، ابعاد و مؤلفه‌های اخلاقی است. امروزه اخلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت سازمان‌ها شناخته شده است. نظام آموزش عالی به‌عنوان بارزترین نمود سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی را در آموزش و تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد بر عهده دارد. آموزش عالی یک نظام حرفه‌ای است که اساتید دانشگاه به‌عنوان افرادی که وظیفه‏ی اصلی تعلیم و تربیت را بر عهده‌دارند، باید از اخلاق حرفه‌ای آگاهی داشته باشند. رعایت اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه باعث سعادت فردی و گروهی دانشجویان می‌شود. اخلاق حرفه‌ای از مفاهیم انتزاعی است که در این مقاله به تبیین ویژگی‌های آن پرداخته شده است. در این مقاله به اهمیت آموزش در توسعه‏ی کشور اشاره شده است که اثربخشی آن تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون اخلاق است. هدف این مقاله، تبیین اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه‌ها به‌عنوان معلم بوده که در نقش آموزشی موردبررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها