چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار با پنج محور اصلی برگزار می‌شود.
1400-03-20
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار با پنج محور اصلی برگزار می‌شود.

ه گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف تبیین و گسترش اخلاق حرفه‌ای و تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار، چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار را در محورهای زیر برگزار می‌کند:

- مؤلفه‌ها، ویژگی‌ها و راه‌کارهای تحقق دانشگاه اخلاق‌مدار

- ارائه الگوی سنجش مولفه‌های دانشگاه اخلاق‌مدار

- اخلاق آموزش الکترونیکی

- اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش، پژوهشی، فرهنگی و اداری دانشگاه

- مسئولیت اخلاقی کنشگران دانشگاهی

علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار تا روز 15 آبان 1400 فرصت دارند تا نسبت به ثبت نام و ارسال مقاله در این همایش شرکت کنند. اطلاعات بیشتر در سامانه ethics.ut.ac.ir درج شده است.

شایان ذکر است؛ دانشگاه تهران در جایگاه نماد آموزش عالی ایران در برنامه سوم خود، ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را یکی از اهداف سه‌گانه خویش قرار داده، و اقدامات گوناگونی را در این باره تاکنون انجام داده است. برای تحقق این هدف، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار را در آبان ماه 1400 برگزار می‌کند.