کلیدواژه ها = اخلاق حرفه ای
تعداد مقالات: 6

1 پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدائی
آزاده چوبفروشزاده؛ عذرا محمدپناه اردکان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.24 K)

2 فراتحلیلی بر پژوهش های اخلاق حرفه ای در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران
محمود میرزاده کوهشاهی*؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زهرا شاهمرادی؛ فاطمه تیزهوش جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.06 K)

3 بازشناخت اخلاق استادی و آداب شاگردی در هنرهای اسلامی (مطالعه تطبیقی رسائل کهن و فتوت نامه های صنفی)
مهرداد آقاشریفیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.72 K)

4 وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان
رضا میرعرب رضی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.3 K)

5 فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشی.
فاطمه سادات یوسفی نوش آبادی*؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.96 K)

6 بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی، مهندسی و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان
سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.8 K)