نویسنده = جعفر عباداله عموقین
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی کشورهای جهان در رابطه با حیطه موضوعی اخلاق پژوهش در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2019
جعفر عباداله عموقین*؛ جعفر عباداله عموقین؛ فاطمه روستایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.55 K)

2 تحلیل علم نگاشتی تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با موضوع اخلاق حرفه‌ای در پایگاه استنادی وب آو ساینس
جعفر عباداله عموقین*؛ زهرا نحوی
مشاهده مقاله