نویسنده = فاطمه طاهرپور
تعداد مقالات: 3

1 اخلاق حرفه‌ای، راهی به سوی هم‌آفرینی در دانشگاه
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.58 K)

2 چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش مجازی
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی؛ فرشته سمائی
مشاهده مقاله

3 جایگاه اخلاق در حکمرانی مطلوب دانشگاهی
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی؛ هادی براتی
مشاهده مقاله