درک صنعتی یا فرهنگی از دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (359.26 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
استادیار دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده
وجود الگوهای مختلف برای دانشگاه‌ها در ایران و جهان نشان‌دهنده‏ی انتظارات مدیران جامعه در هر دوره از دانشگاه است اما آیا واقعاً دانشگاه توانسته است در یک الگوی مناسب و کارآمد مسائل جامعه خویش را حل نماید؟ الگوهای موجود از نسل نخست تا نسل چهارم نشان-دهنده‏ی کیفیت درک سردمداران هر جامعه از دانشگاه است. برای نمونه، نظام‌های لیبرالی در نظام‌سازی خود انتظارات ویژه‏ای از دانشگاه دارند که آن را تبدیل به یک واحد اقتصادی نموده‌اند. سؤال اساسی این پژوهش آن است که درک صحیح از دانشگاه، رسالت‌ها و مأموریت‏های آن در جامعه‏ی کنونی ایران و پس از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی چیست؟ در میان الگوهای فوق، به نظر نگارنده الگوی مسئولیت محور برای دانشگاه بهترین الگو است تا بتواند نقش جامعه‌سازی و تمدن‌سازی خویش را در فرآیند تمدن‏سازی مدنظر مقام معظم رهبری بازی کند. نگاه حداقلی به دانشگاه در قالب نسل‌های اول تا چهارم نه‌تنها نتوانسته است دانشگاه را در مسیر درست انجام وظایف خود قرار دهد، بلکه بهره‌مندی حداقلی از این نهاد را برای جامعه در پی داشته است.
کلیدواژه ها