اخلاق حرفه‌ای در حوزۀ تعلیم و تربیت، با تأکید بر بیانیه‏‌ی گام دوم انقلاب اسلامی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (932.29 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
مدرّس دانشگاه فرهنگیان همدان، همدان
چکیده
یکی از مسائل اساسی جوامع بشری، رعایت اخلاق حرفه‌ای در تمام شئون فرهنگی، اجتماعی، علمی و پژوهشی است و اکنون در حوزه‏ی تعلیم و تربیت، خلأ یک منشور اخلاق حرفه‌ای احساس می‌شود که بومی و متناسب با نیازهای نظام و انقلاب اسلامی باشد. این پژوهش سعی نموده این الگو را بر اساس بیانیه‏ی گام دوم انقلاب شناسایی و ارائه نماید. تولید و نشر منشور مذکور با توجّه به آن بیانیه، می‌تواند افق جدیدی را برای مراکز تعلیم و تربیت کشور بازنموده و جهت‌گیری‌های درستی را برای آن‌ها ایجاد می‌نماید تا به اهداف غایی انقلاب اسلامی یعنی تمدّن سازی نائل شوند. در این پژوهش با استفاده از روش جمع‌آوری اطّلاعات، به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از مزیّت استراتژی نظریه‌پردازی داده بنیاد در حوزه‏ی تجزیه‌وتحلیل اطّلاعات، به بررسی بیانیه‏ی گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) پرداخته‌شده و کلیه‏ی مقولات، مفاهیم و زیر مفاهیم ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای حوزه‏ی تعلیم و تربیت را بر اساس این بیانیه، احصا نموده و به‌صورت طبقه‌بندی، به‌عنوان یک منشور تبیین شده است. در بیانیه‏ی گام دوم انقلاب، 22 ارزش اساسی و 21 ارزش کاربردی در 5 مقوله‏ی اخلاق حرفه‌ای فردی، اجتماعی، تربیت، تعلیم، مراکز تعلیم و تربیت جمع‌بندی شد. بر اساس اهداف غایی بیانیه، رعایت این بایسته‌ها و ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای در درجۀ اول، به خودسازی و در درجۀ دوم، به جامعه سازی و در درجه‏ی سوم به تمدّن سازی منجر خواهد شد.
کلیدواژه ها