هفتمین وبینار از سلسله وبینار‌های تخصصی «چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار» برگزار شد
1400-09-11
هفتمین وبینار از سلسله وبینار‌های تخصصی «چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار» برگزار شد

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی و امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ هفتمین وبینار از سلسله وبینار‌های تخصصی «چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار» روز چهارشنبه 10 آذر ماه به صورت برخط برگزار شد.

دکتر ابوالقاسم نادری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اخلاق حرفه‏‌ای بحث نسبتاً جدیدی در عرصه دانشگاه است که البته واکاوی آن از منظر عرصههای تخصصی مانند اقتصاد آموزش عالی‌ قدری جدیدتر است.

وی ادامه داد: به ویژگی‌های «اخلاق حرفه‌‏ای» و «اقتصاد آموزش عالی» دقت شود نقاط مشترک زیادی قابل استنباط است که پیوند و قرابت بین این دو را زیاد می‌کند. اقتصاد آموزش عالی که به مطالعه رفتار تخصیص منابع کنشگران در آموزش عالی و دانشگاه میپردازد، به شناخت قواعد و اصول علمی حاکم بر رفتار تخصیص منابع می‌انجامد که کاربست آنها در نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای ذینقشان بسیار اثرگذار و اثربخش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: اثربخشی تحصیلات عالی از منظر اشتغالپذیری، یک مقوله مهم دیگر در آموزش عالی است که از قضا وضعیت خوبی در کشور ندارد. سنجش میزان اثربخشی و شناسایی علل اثربخشی کم آموزشها از منظر اشتغال-بیکاری، می‏تواند تا حدّ زیادی راهنمای عمل متولیان برای تدوین دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان عرصه آموزش عالی باشد.

دکتر نادری با بیان اینکه اخلاق حرفه‌ای به صورت خودکار یا تصادفی نهادینه نمیشود، افزود: تلاش هماهنگ کنشگران متعدد در موقعیت فرد، سازمان، سازوکار و نظام آموزش عالی لازم و ضروری میباشد.

در ادامه دکتر فاطمه صغری شفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: استادی که بر دانش، ادراک، احساس و شیوه زیست دانشجویان در دامنه زمانی گسترده اثرگذار باشد، یادگیری عمیق را محقق می‌کند.

وی ادامه داد: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد استادان اثربخش با توجه به تعهد اخلاقی و درونی در هریک از نقش‌های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و مسئولیت اجتماعی دارای ویژگی‌های کانونی هستند که عبارتند از: ویژگی سهم‌گذاری داوطلبانه در نگرش، مسئولیت‌پذیری در قبال رشد همه جانبه در ارزش، جامعیت و روزآمدی در دانش، آزادمنشی حق‌مدار در منش و تعامل تأملی در کنش.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در هریک از این ویژگی‌ها نسبت به هریک از روابط چهارگانه نیز ویژگی‌هایی مشخص شدند که می‌توان قانع و شاکر بودن، خلوص نیت، طلب علم، توکل و صداقت و عاملیت عاجزانه در رابطه با خدا، ویژگی‌های خودمسئولیتی، عمق بخشی، استقامت به باور، کرامت نفس و خلاقیت در رابطه با خود، ویژگی‌های سخاوتمندی، شکیبایی توأم با احترام، دقت و تواضع، شجاعت، شفقت-قاطعیت و مشارکت فکورانه در رابطه با دیگری را نام برد.

در بخش دیگری دکتر سید مهدی ساداتی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: رابطه اخلاق و شاگردپروری در نظام آموزش عالی را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: بسیار شایسته است که با تعامل مناسب میان حوزه و دانشگاه، دانشگاه‌های ما با الگوگیری از اساتید اخلاق‌مدار حوزه در زمینه‌های مختلف به ویژه شاگردپروری رشد و تعالی مورد نظر را شاهد باشند.

دکتر ساداتی‌نژاد خاطر نشان کرد: می توان بایسته‌های شاگردپروری در نظام دانشگاهی را در مواردی همچون الگوبرداری از نظام آموزشی حوزوی، زمینه‌سازی جهت ایجاد ارتباط بیشتر استاد و شاگرد، زمینه‌سازی جهت توجه بیشتر به مباحث اخلاقی در کنار دروس دانشگاهی، توامندسازی اساتید در این زمینه و بهینه‌سازی ایده استاد راهنما در ایجاد ارتباط موثر استاد و دانشجو خلاصه کرد.

آخرین وبینار از سلسله وبینارهای چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار 17 آذرماه از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰  با حضور دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر مهدی علیزاده برگزار خواهد شد. (لینک وبینار: https://vroom.ut.ac.ir/cul2).

حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و اختتامیه همایش ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد.

مقالات ارائه دهندگان سلسله وبینارهای تخصصی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار و 2 مقاله برتر اختتامیه همایش در نشریه علمی-پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی (دانشگاه جامع امام حسین) بدون داوری و پرداخت هزینه چاپ خواهد شد.

انتهای خبر/