دومین پیش نشست همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار برگزار می‌شود
1398-09-18
دومین پیش نشست همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار برگزار می‌شود

دومین پیش نشست دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار، ۲۰ آذر ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی و با همکاری دبیرخانه دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار، نشست « مؤلفه‌های اخلاقی اقتدار استاد بر اساس دیدگاه امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه» برگزار می‌شود.

دکتر مهدی فدایی دبیر علمی، دکتر محمدجواد فلاح ارائه کننده و دکتر محمدعلی مجد فقیهی ناقد این نشست خواهند بود.

این نشست چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن امام رضا (علیه السلام) دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌شود.

دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار، ۲۶ آذر ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.