علوم شناختی و اخلاق، کاشت ایده (تلقین) و ذهن خوانی(سرقت ذهن) پیشگیری از کشف حجاب باطنی پاندمیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
چکیده
علوم شناختی و علوم مغز و اعصاب عرصه‏ های جدید علمی است که در دهه‏ های اخیر رشد چشمگیری یافته و دانش بشر را نسبت به حیاتی‏ ترین اندام بدن انسان گسترش داده است. در این میان، توجه نکردن به اصول اخلاقی، زمینه‏ ی سوء‌استفاده از این توانایی و دانش را سبب شده است. با توجه به نقش کلیدی سیستم عصبی انسان در اداره‏ ی تمامی عرصه های فیزیولوژیکی، روانی و معنوی انسان، مداخله‏ ی ناصواب و غیر اخلاقی در سیستم عصبی، می‏ تواند تبعات ناگواری را برای جوامع انسانی به بار آورده و آسیب ‏های جبران ناپذیری را برای انسان‌ها و جوامع سبب گردد. از جمله مداخلات غیر اخلاقی در حال وقوع، سرقت‏ های ذهنی و کاشت ایده در ذهن با نفوذ در درون سیستم عصبی بصورت سخت(تهاجمی و کاشت تراشه) و نرم(نفوذ از طریق خواب) است. این مقاله برای پیشگیری از سقوط جوامع در دام چنین اعمال ضد انسانی و غیر اخلاقی به بیان برخی دلایل ضد انسانی و غیر اخلاقی بودن این مداخلات می پردازد.
کلیدواژه ها