سلامت سازمانی رویکردی به اخلاق‌مداری در دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشجوی دکترای مدیریت
چکیده
توجه نداشتن به ارزش‌های اخلاقی، بسیاری از سازمان‌ها را با مشکلات گوناگونی درگیر نموده است. دانشگاه نیز به‌عنوان یک سازمان، از این قاعده مستثنی نیست. شناخت ارزش‌های اخلاقی لازم در تصمیم‌گیری‌ها، امری لازم به نظر می‌رسد. در این مقاله، به شناخت برخی از ارزش‌های لازم در سطح اجتماعی، سازمانی و فردی برای نظام دانشگاهی پرداخته شده است. این ارزش‌ها با توجه به سطح روابط بین‌المللی و تغییرات فرهنگی برای دانشگاه‌ها در طی زمان تغییر می‌کند و به همین دلیل نیاز است تا در آن بازنگری صورت گیرد. از سویی مدیریت هر دانشگاهی تمایل دارد تا ارزش‌ها توسط اعضای سازمانی حفظ شود و از آن تخطی صورت نگیرد. برای اطمینان از این‌که آن ارزش‌ها در سازمان پیاده می‌گردد، ضروری است تا نظام سلامت سازمانی در سازمان بنا گردد. لذا در ادامه‏ی مقاله به مباحث سلامت سازمانی پرداخته می‌گردد.
کلیدواژه ها