راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
جایگاه علم و علم‏آموزی در اسلام بر کسی پوشیده نیست. همان‌طور که اولین آیات نازل‌شده بر پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به‌جایگاه تعلیم و تعلّم در اسلام اشاره دارد. امّا بااین‌همه روشن است که دانش به‌تنهایی ارزش ذاتی ندارد. از همین رو است که اسلام اخلاقیات مربوط به این حوزه را یادآور می‏شود. تأکید مکرر قرآن بر دو رسالت مهم پیامبران –تهذیب و تعلیم – الگوی روشنی فراروی کسانی قرار می‏دهد که پا در عرصه‏ی پیامبرگونه‏ی تعلیم نهاده‏ و رسالت آموزش‌وپرورش انسان‏ها را برعهده‌گرفته‌اند. با توجه به اسلامی بودن جامعه‏ی ما، ضرورت رعایت دو اصل تعلیم و تهذیب در نظام آموزشی بیشتر نمایان است. در دانشگاه، با توجه به حساسیت در تربیت نیروی کارآمد مدیریتی جامعه و الگو بودن دانشجویان برای نسل آینده، این ضرورت بیشتر نمود می‏یابد. می‏توان در دانشگاه با سالم‏سازی محیط به‌وسیله‌ی معرفی الگوهای علمی و اخلاقی و اصلاح و کنترل افراد ناسالم و تقویت حس شخصیت دانشجویان، زمینه‏ی رشد فضایل اخلاقی را در آن‌ها به وجود آورد و با تشویق و موعظه در فرهنگ‏سازی اخلاقی در دانشگاه اقدامات مؤثری را انجام داد. در این مقاله از روش کتابخانه‏ای استفاده شده است.
کلیدواژه ها