نقش دانشگاه در رشد ارزش‌های اخلاقی جامعه
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
طلبه سطح سه و مدرس حوزه
چکیده
دانشگاه‌ها در هر جامعه‌ای نشان‌دهنده‌ی بالاترین سطوح علم و آگاهی آن جامعه محسوب می‏گردند و ارزش‌های جامعه در آن‌ها بروز و ظهور بیشتری می‌یابد زیرا با تربیت متفکران و دانشمندان آینده، در جهت دادن به حرکت‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی جامعه تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین دانشگاه‌های مختلف در دنیا علاوه بر اشتراک در علم‌آموزی به دانشجویان، در برخی موارد از هم متمایز هستند؛ ازجمله بینش‌ها و ارزش‌های جامعه‌ای که در آن قرار دارند. در کشور ما نیز با عنایت به این‌که دین ما تهذیب و تعلیم و آگاهی را در کنار هم و همزاد هم قرار داده، تلاش بر آن است که آموزش عالی متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی باشد تا با تربیت دانشمندان و مدیران وفق مبانی اسلامی، به ترویج ارزش‌ها و اخلاق اسلامی در سطح جامعه بپردازد؛ بنابراین سعی بر این است که در این پژوهش نقش دانشگاه در رشد اخلاقی دانشجویان و تعمیم و ترویج آن به جامعه موردبررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها