شناسایی کدهای اخلاقی مجازی شدن فعالیت‌های دانشگاهی در دوران شیوع کرونا (موردمطالعه: دانشکده‏ی مدیریت دانشگاه تهران)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (394.32 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، پردیس فارابی دانشگاه قم، قم
2استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
چکیده
با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی کلاس‌های حضوری از اوایل اسفند 1399، دانشگاه تهران با به‌کارگیری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خود با همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و خدمت‌رسانی به دانشجویان را از سر گرفت. برگزاری کلاس‌ها و جلسات دفاع از طرح پژوهشی و دفاع از رساله به‌صورت الکترونیکی، در عین اینکه پاسخگویی سریع دانشگاه در شرایط فاجعه را نشان می‌دهد، چالش-های اخلاقی را برای دانشجویان دانشگاه تهران به وجود آورده است. هدف این مقاله، شناسایی کدهای اخلاقی مربوط به مجازی شدن فعالیت‌های دانشگاهی در دوران شیوع کرونا از منظر دانشجویان دوره‌های حضوری است. در این پژوهش، ابتدا با مصاحبه از ۴۳ نفر از دانشجویان دوره‌های حضوری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، کدهای اخلاقی فعالیت‌های مجازی دانشگاه برای دانشجویان در دوران شیوع کرونا با استفاده از تکنیک تحلیل تِم شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدهای اخلاقی دانشگاه مجازی به دست آمد. بر اساس نتایج مصاحبه‌های انجام‌شده، ۲۵ کد اخلاقی شناسایی شدند. در سه حوزه‏ی استاد اخلاق‌مدار ۱۲ کد، دانشجوی اخلاق‌مدار ۴ کد و مسئولین اخلاق-مدار ۹ کد دسته‌بندی گردید. نتایج این پژوهش ابعاد تازه‌ای از رفتارهای اخلاق دانشگاهی را در شرایط شیوع بحران یا بروز فاجعه نشان می‏دهد و به خط‌مشی گذران دانشگاه کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تر چالش‌های اخلاقی برای برنامه‌ریزی هر چه‌بهتر در این امور گام بردارند.
کلیدواژه ها