فراروی از عقلانیت ابزاری به‌مثابه‌ی راهکاری برای بهبود تعاملات اخلاقی در محیط دانشگاه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (501.78 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران
چکیده
به نظر می‌رسد در سال‏های اخیر در فضای دانشگاه شاهد شکل‌گیری عقلانیتی هستیم که سطوح مختلف تعاملات میان مجموعه‏ی دانشگاهیان را تحت تأثیر قرار داده است. عقلانیت ابزاری یا آنچه از آن با عنوان بازیگر خردمند یا انتخاب عقلانی یاد می‌شود، بر قرائتی اقتصادی از انسان استوار است. در این تلقی، عقلانیت چیزی جز محاسبه‏ی سود شخصی نیست. در این تلقی انسان‌ها فقط در پی بیشتر کردن سود شخصی خویش هستند که یعنی بیشینه‌کردن درآمد، کمینه‌کردن کار و زحمت، بیشینه‌کردن فراغت و راحتی و امثال آن. نوع دیگری از این رفتار، موضوع سواری رایگان یا مجانی است که در آن برخلاف همکاری، نوعی روند مسئولیت‌ناپذیری حاکم است و فرد به بهره‌برداری از حاصل دسترس و زحمت دیگران می‌پردازد، بدون اینکه هزینه‏ی لازم در معنای صرف وقت، تعهد، مسئولیت و انرژی را انجام داده باشد. هدف این پژوهش، تأملی انتقادی از این منظر به محیط دانشگاهی است تا امکانی برای بهبود چنین عقلانیتی فراهم شود.
کلیدواژه ها