بررسی تأثیر و اهمیت آموزش اخلاق در دانشگاه‌ها بر جنبه‌های مختلف اجتماعی

پذیرفته شده برای پوستر
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1استادیار گروه بیوفناوری، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه سمنان
2استادیار گروه علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
چکیده
پس از نزدیک به دو دهه حاکمیت تفکراتی در دانشگاه‌های سرتاسر جهان که افزایش بهره‌وری و رقابت برای کسب رتبه‌‌های برتر در تولید و افزایش ثروت را به‌عنوان ارزش‌های برتر در میان دانشجویان خود مطرح و توسعه دادند، در سال‌های اخیر بحث آموزش اخلاق در دانشگاه‌ها و بخصوص در انتشارات دانشگاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و در مباحث درون دانشگاهی،‌ به‌صورت گسترده‌ای موردتوجه قرارگرفته است. دانشگاه به‌عنوان تنها مرجع آموزش تحصیلات آکادمیک در جامعه نقش مهمی در انتقال ارزش‌ها و مفاهیم اخلاقی در بخش‌ها و سطوح مختلف اجتماعی دارد. در این مقاله، با مروری بر ادبیات موجود درباره‏ی آموزش اخلاق به بررسی تأثیر نقش آموزش اخلاق در جنبه‌های مختلف علمی اجتماعی مانند مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تربیت منش، توسعه‏ی خود ادراکی اخلاقی، استدلال اخلاقی در عمل، رابطه‏ی دانشگاه و جامعه، توسعه‌ی پایدار جامعه و برخورد با فناوری‌های نوظهور در سال‌های اخیر پرداخته شده است. در انتهای این مقاله، راهکارهایی برای ارائه‌ی مناسب و کاربردی مفاهیم اخلاقی به‌خصوص در حوزه‌ی فناوری‌های نوظهور و بین‌رشته‌ای در محیط‌های دانشگاهی ارائه شده است.
کلیدواژه ها