الگویابی دانشگاه اخلاق‌مدار مبتنی بر تمدن‌سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (623.75 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، پردیس البرز دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش بر اساس راهبردها و توصیه‌های امام خامنه‌ای درزمینه‌ی علم و پژوهش و اخلاق و معنویت در گام دوم انقلاب به الگویابی دانشگاه اخلاق‌مدار پرداخته‌ شده است. ضرورت چنین پژوهشی معطوف به نقش علم و فناوری و جایگاه آن یعنی دانشگاه در پیشبرد اهداف کشور در جهت ایجاد جامعه و کشور اسلامی به‌عنوان مرحله‏ی چهارم و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در مرحله‏ی پنجم انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب به‌منظور رسیدن به ولایت عظمی (ارواحنا فداه) است. دراین‌بین، با تحلیل محتوای بیانات ایشان و تجزیه‌وتحلیل مباحث، مؤلفه‌های مدنظر موردبحث و مداقّه‌نظر قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس وقایع تاریخی و واقعیت‌های جهان کنونی الگوهای دانشگاهی غربی نتوانسته نیازهای مادی و معنوی بشریت را برآورده کند. به همین دلیل الگویابی دانشگاه اخلاق‌مداری که بتواند کمال مادی انسان‌ها و سعادت اخروی آن‌ها را رقم بزند، از اهمیت بسزایی برخوردار بود.
کلیدواژه ها