مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های دانشگاه اخلاق‌مدار با تأکید بر اخلاق توحیدی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (298.97 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
1دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز
چکیده
اخلاق یکی از ملزومات حیات انسان‌ها و دانشگاه به‌عنوان محیطی برای آموزش، پژوهش و پرورش است. دانشگاه‌های معاصر در دوران کنونی با مسائل عدیده‌ای مواجه‌اند که مقاله‌-محوری، نمره محوری، منفعت‌ فردی، افراط‌وتفریط از مهم‌ترین این مسائل بشمار می‌رود. اخلاق توحیدی نگرشی جامع و کامل در توجه به وجوه مختلف اخلاق است که اتخاذ آن در نظر و عمل می‌تواند به حل بسیاری از مسائل انسان و دانشگاه‌ها کمک نماید. در این مقاله اخلاق توحیدی در چهار بعد ارتباط با خداوند، ارتباط با خویش، ارتباط با جامعه و ارتباط با خلقت زیست‌محیطی تبیین شده و شاخص‌ها و معیارهای مربوطه استخراج‌شده‌اند. ازجمله‌ی مهم‌ترین این اصول و راهبردها عبارت‌اند از: تغییر فضای رقابتی نمره محور به فضای اعتمادسازی و تلاش محوری در مسیر آموزش، ارائه و نهادینه کردن الگوهای اخلاق عالمان اسلامی (برای ارائه‏ی رفتار مخلصانه و دور از حسادت ورزی)، اخلاص در ارزشیابی فعالیت‌های استاد و دانشگاه، اهتمام در انجام واجبات شرعی، رعایت حدود الهی و حلال و حرام، شاکر بودن، اعتدال و میانه‌روی در فعالیت‌های روزمره‏ی دانشگاهی و بیرون از دانشگاه، تواضع و فروتنی، پرهیز از خودستایی و دنیاپرستی، احترام متقابل استاد و دانشجو، انصاف و عدالت، آموزش‌وپرورش توأمان و خیرخواهی.
کلیدواژه ها