بایسته‌های اخلاقی اساتید در آموزش مجازی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (576.4 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان، تهران
چکیده
مقاله‏ی حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی در ارتباط با اخلاق حرفه‌ای اساتید در آموزش مجازی است. روند رو به رشد فناوری اطلاعات و قابلیت‌های آن در امر آموزش، ناگزیر باعث شده نظام آموزشی تا حد زیادی نسبت به نوع سنتی آن تغییر کند و صورت جدیدی به خود گیرد. این صورت از آموزش جدید که آموزش الکترونیکی و یا مجازی خوانده می‌شود، مؤلفه‌هایی دارد که اخلاق حرفه‌ای اقتضا می‌کند اساتید به آن توجه کنند. اساسی‌ترین مؤلفه‏ی اخلاقی، آشنایی اساتید با مهارت‌های فناوری و به‌روزرسانی دانش فناوری خود است. به‌علاوه در کنار منش‌های اخلاقی همچون صداقت، توجه به شرایط دانشجویان در آموزش مجازی، هدایت آن‌ها در جریان فرایند یادگیری، تشکیل جلساتی جهت مباحثه‏ی دانشجویان و توجه به فعالیت‌های گروهی آن‌ها ازجمله بایسته‌های اخلاقی اساتید در آموزش مجازی است. در این نوشتار با مطالعه‏ی تحلیلی، منش‌ها و کنش‌های اخلاقی اساتید در آموزش مجازی جهت بهبود فرایند آن بررسی می‌شود.
کلیدواژه ها