دسترسی آزاد؛ راهکاری برای دیده شدن و خوانده شدن مقالات علمی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (570.25 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
چکیده
نتایج پژوهش‌های علمی معمولا در قالب مقالات نشریات ارائه می‌شود. اما عدم دسترسی به مقالات علمی معتبر دنیا بدلیل رایگان نبودن آنان، مانعی برای دیده شدن، خوانده شدن و استفاده از نتایج پژوهشهاست. نشر دسترسی آزاد با در اختیار قرار دادن مقالات علمی به‌صورت رایگان و رها از محدودیت‌های حق‌ مؤلف سنتی، راهکاری برای غلبه بر این چالش است. پژوهشگران با انتشار مقالات خود در قالب دسترسی آزاد نه‌تنها به کاربردی شدن نتایج پژوهش‌های خود و ترویج علم کمک می‌کنند بلکه استناد بیشتری به مقالات خود جذب کرده و بر اعتبار علمی خود می‌افزایند. مدلهای مختلفی برای انتشار به‌صورت دسترسی آزاد وجود دارد. از جمله انتشار مقاله در نشریات دسترسی آزاد، بارگذاری متن کامل مقالات در وب‌سایت‌های شخصی، شبکه‌های اجتماعی علمی و مخازن دیجیتالی و نیز انتشار مقاله در نشریات غیردسترسی آزاد که انتشار مقاله به‌صورت دسترسی آزاد را در صورت پرداخت هزینه آن توسط نویسنده ممکن می‌کنند. با توجه به هزینه گزاف دسترسی به پایگاه‌های اطلاعات علمی که مقالات علمی را گردآوری می‌کنند، انتشار مقاله به‌صورت دسترسی آزاد باید مورد توجه پژوهشگران ایرانی باشد تا دستاوردهای پژوهشی در اختیار دیگر هموطنان قرار گیرد.
کلیدواژه ها