مطالعه‌ای بر مولفه‌های اخلاق در دانشگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (190.4 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
چکیده
با توجه به نیاز بشر به اندیشه و رفتارهای اخلاقی، تربیت نیروی متخصص اخلاق مدار در راس اولویت اغلب سازمان‌ها و موسسات قرار گرفته است. اخلاق مداری در دانشگاه، افزایش اطمینان جامعه به دانشگاه و دانشگاهیان را در پی دارد. در دانشگاه دانشجویان، کارمندان و اساتید باید مولفه‌های مختلف اخلاقی را کاملا شناخته و خود را مقید به رعایت آن بنمایند. در مطالعه حاضر اخلاق در دانشگاه به پنج بخش اخلاق فردی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی و اسلامی تقسیم‌بندی شده و مولفه‌های اخلاق در دانشگاه به منظور هدایت دانشگاه و جامعه دانشگاهیان به سمت اخلاق مداری مورد بررسی واقع شده است. همچنین ابعاد مختلفی از اخلاق حرفه‌ای برای اساتید، کارمندان و دانشجویان بیان شد. صداقت، امانتداری، احترام به حقوق یکدیگر، مسئولیت‌پذیری و رعایت انصاف و عدالت از جمله ابعادی می‌باشد که هر سه گروه ذکر شده موظف به رعایت آن‌ها در دانشگاه و جامعه می‌باشند. گروه‌های ذکر شده در جامعه دانشگاهی باید تمام مولفه‌های اخلاقی را در پنج بخش ذکر شده را رعایت کنند تا هر یک به عنوان عضوی از جامعه در ترویج فرهنگ اخلاق و اخلاق‌مداری نقش موثری را ایفا کنند. در آخر نیز به منظور ایجاد فرهنگ اخلاق‌مداری در دانشگاه و جامعه توصیه گردید که با وضع قوانین سخت‌گیرانه با هرگونه بی‌اخلاقی مقابله شود. انتظار آن است که با گسترش و تعمیق آثار پژوهشی در حوزه اخلاق و همچنین ترویج اخلاق عملی، شاهد تعالی روز افزون دانشگاه در راستای ارزش‌های انسانی باشیم.
کلیدواژه ها