نوع پذیرش = پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
تعداد مقالات: 15

1 تحلیل رابطه کانونی و ساختاری رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.47 K)

2 رابطه بین هوش موفقیت و اخلاق حرفه‌ای با درگیری خلاقانه در کار در میان اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
هادی رزقی شیرسوار*؛ لیلا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.78 K)

3 طراحی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی(موردمطالعه: دانشگاه تهران)
مهدی تاج پور*؛ الهه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.25 K)

4 فراتحلیلی بر پژوهش های اخلاق حرفه ای در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران
محمود میرزاده کوهشاهی*؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زهرا شاهمرادی؛ فاطمه تیزهوش جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.06 K)

5 بازشناخت اخلاق استادی و آداب شاگردی در هنرهای اسلامی (مطالعه تطبیقی رسائل کهن و فتوت نامه های صنفی)
مهرداد آقاشریفیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.72 K)

6 مقدمه‌ای بر ارزش‌های بنیادین مرامنامۀ اخلاق دانشگاه
محمد خدایاری فرد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.8 K)

7 جایگاه تفکر سیستمی در تعالی اخلاقی و توسعه‌ی پایدار (با تأکید بر نقش آموزش عالی)
زهرا صادقی آرانی*؛ محمود پوربافرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.79 K)

8 اخلاق حرفه‌ای، راهی به سوی هم‌آفرینی در دانشگاه
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.58 K)

9 بازخوانی اخلاق باور در هندسه معرفتی اسلام با توجه به فضای مجازی
محمدجعفر جامه بزرگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.35 K)

10 ارزیابی اخلاقی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مصوب 18/12/1394
حسن بوسلیکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.4 K)

11 بررسی رابطه بین تفکیک جنسیتی و ارتقاء سطح اخلاقی در دانشگاه ها
محسن کهتری*؛ جعفر گل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.14 K)

12 بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی، مهندسی و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان
سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.8 K)

13 تحلیل برخی استدلال‌های اخلاقی علیه صمیمیت استاد در تدریس
محمد جواد فلاح*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.41 K)

14 جایگاه حقوق، فقه و اخلاق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
اسماعیل آقابابایی بنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.5 K)

15 از اخلاق فلسفی تا اخلاق کاربردی: راهبردهای عملیاتی رشد اخلاقی دانشگاه
احد قرامرز قراملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.39 K)