نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 97

1 فلسفه دانشگاه به مثابه جماعت با فضیلت خیر عمومی
سیدهاشم منیری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.19 K)

2 ارتباط و پیامدهای ارزشهای اخلاقی در دانشگاه
سید یوسف هاشمی*؛ مهدی شعبانی شفیع آبادی؛ محمد امین نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.44 K)

3 اخلاق علم در ایران
احسان شاه قاسمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.68 K)

4 اخلاق مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه:فلسفه دانشگاه مدرن و ایده شهروندی دانشگاهی گفتگویی
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.08 K)

5 پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدائی
آزاده چوبفروشزاده؛ عذرا محمدپناه اردکان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.24 K)

6 تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی جلال آبادی*؛ سلطنت روایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.17 K)

7 جنبه‌های حقوقی نقض اخلاق حرفه‌ای در پژوهش
فاطمه صالحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.81 K)

8 مطالعه‌ای بر مولفه‌های اخلاق در دانشگاه
فاطمه سلکی چشمه سلطانی*؛ علی جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.4 K)

9 تکلیف اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه در فقه و حقوق ایران
محدثه معینی فر*؛ مرتضی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.05 K)

10 فضیلت سازمانی: رویکردی سازمانی به اخلاق(دانشگاه فضیلت‌محور)
زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.93 K)

11 وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان
رضا میرعرب رضی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.3 K)

12 دسترسی آزاد؛ راهکاری برای دیده شدن و خوانده شدن مقالات علمی
مریم صراف زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.25 K)

13 اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری دانشگاه تهران
فاطمه آموزگاری*؛ محمدحسین صبور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (485.43 K)

14 جلوه هایی از سیطره کج کارکردها و نارسایی های نظام آموزش عالی کشور
بیت اله محمودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.78 K)

15 مدل‌سازی شیوع رفتار ناهنجار و شکست آستانه مقاومت جامعه با کمک علم شبکه
زهرا فرحی*؛ علی کمندی؛ محمود شعبانخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.83 K)

16 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.41 K)

17 شناسایی مولفه های عدالت در سنجش کلاسی در دانشگاه: یک مرور سیستماتیک
علی بنی اسدی*؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ خسرو باقری نوعپرست؛ بلال ایزانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.83 K)

18 کارآفرین اخلاقی عنصری از رهبری اخلاقی
حجت ناصحیان*؛ فاطمه طاهرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.98 K)

19 بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
سیده زکیه میرشاه ولد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.73 K)

20 ضرورت توجه به اخلاق در دانشگاه های الکترونیکی
زهره علیمردانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.89 K)

21 تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی کشورهای جهان در رابطه با حیطه موضوعی اخلاق پژوهش در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2019
جعفر عباداله عموقین*؛ جعفر عباداله عموقین؛ فاطمه روستایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.55 K)

22 نقش دانشگاه در توسعه پایدار و گسترش اخلاق محیط زیستی
حمید رضا ناصری*؛ رضا شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.5 K)

23 اخلاق‌مداری در فرآیند انجام پایان‌نامه
سید امیر کیوان قربانی تنها*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.88 K)

24 تاثیر قوانین بر میزان اخلاق‌مداری در دانشگاه
مصطفی لطفی*؛ احسان چیت ساز؛ قنبر محمدی الیاسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.48 K)

25 نقش واسطه‌ای چشم‌انداز مشترک در رابطه‌ی بین رهبری تحول-آفرین و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بهروز اسکندرپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.54 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه