کلیدواژه ها = اخلاق پژوهش
تعداد مقالات: 4

1 تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی کشورهای جهان در رابطه با حیطه موضوعی اخلاق پژوهش در پایگاه استنادی وب آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2019
جعفر عباداله عموقین*؛ جعفر عباداله عموقین؛ فاطمه روستایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.55 K)

2 جایگاه حقوق، فقه و اخلاق در پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
اسماعیل آقابابایی بنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.5 K)

3 بایسته‌های اخلاقی در داوری آثار علمی
ایمان زحمتکش*
مشاهده مقاله

4 سواد اخلاقی به‌منزله چارچوبی برای آموزش و ترویج اخلاق در پژوهش
علیرضا ثقه‌الاسلامی*
مشاهده مقاله