کلیدواژه ها = پژوهش
تعداد مقالات: 2

1 تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی جلال آبادی*؛ سلطنت روایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.17 K)

2 بررسی اخلاق پژوهشی در نظام آموزشی ایران
سعدی سلطانی*؛ محسن شاکری
مشاهده مقاله