نویسنده = سید محمود نجاتی حسینی
تعداد مقالات: 3

1 اخلاق مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه:فلسفه دانشگاه مدرن و ایده شهروندی دانشگاهی گفتگویی
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.08 K)

2 رشد اخلاقی دانشگاه، اخلاق گفتگویی و شهروندی دانشگاهی گفتگویی
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (778.97 K)

3 مسئولیت اخلاقی کنش گران دانشگاهی ازمنظر: فلسفه اخلاق،جامعه شناسی اخلاق،جامعه شناسی سیاسی
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله